PROSZĘ CZEKAĆ
Trwa ładowanie
TRWA ŁADOWANIE PLIKÓW NA SERWER
Sprawdź swoje zgłoszenie
Nie jesteś pewien, czy Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w bazie?
Wpisz adres email i numer dowodu zakupu podane w formularzu zgłoszeniowym
SPRAWDŹ SWOJE ZGŁOSZENIE

Popraw poniższe błędy:

OK
Weź udział
Pobierz regulamin
Wybierz sama, jaka jest Twoja idealna nagroda:
perfumiarski weekend w Paryżu
termin 27-29.09.2024
degustacja we Włoszech
termin 20-22.09.2024
spacer po fiordach w Norwegii
termin 20-22.09.2024
Pobierz regulamin
Gwarantujemy bezpieczeństwo twoich danych osobowych
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (tzw. „Rodo”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w regulaminie
Perfumiarski weekend w Paryżu
Czekamy na pierwszych laureatów
Spacery po fiordach w Norwegii
Czekamy na pierwszych laureatów
Degustacje we Włoszech
Czekamy na pierwszych laureatów
tel.: 42 636 90 97 e-mail: biuro@smolar.pl www.smolar.pl ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź